phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

  Khởi động thị trường hoa Năm Nay Mai Vàng Được Giá (55 อ่าน)

31 ม.ค. 2567 15:04

<p dir="ltr">Khởi động thị trường hoa Năm Nay Mai V&agrave;ng Được Gi&aacute;

<p dir="ltr">
Bước v&agrave;o kh&ocirc;ng kh&iacute; tết Nguy&ecirc;n đ&aacute;n T&acirc;n Sửu 2024, thị trường hoa v&agrave; c&acirc;y cảnh đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động, mang đến đồng điệu v&agrave; phong c&aacute;ch mới cho kh&ocirc;ng gian sống. Đối với những người y&ecirc;u th&iacute;ch vẻ đẹp tự nhi&ecirc;n, hơn hai tuần qua đ&atilde; l&agrave; dịp để kh&aacute;m ph&aacute; những sản phẩm mới, lạ mắt trong thế giới của hoa v&agrave; c&acirc;y cảnh.
Năm nay, d&ugrave; hoa v&agrave; c&acirc;y cảnh trổ b&ocirc;ng đều đẹp nhờ thời tiết thuận lợi, nhưng thị trường tết kh&ocirc;ng trở n&ecirc;n s&ocirc;i động như những năm trước.
Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của c&aacute;c thương l&aacute;i tại H&agrave; Nội, kh&ocirc;ng kh&iacute; mua b&aacute;n trong dịp tết năm nay c&oacute; vẻ k&eacute;m s&ocirc;i động hơn so với c&ugrave;ng kỳ năm trước.
Tr&ecirc;n thị trường, c&acirc;y mai v&agrave;ng trở th&agrave;nh một trong những điểm nhấn nổi bật. Đặc biệt, c&oacute; c&acirc;y mai vang co thu được b&aacute;n với gi&aacute; l&ecirc;n đến 900 triệu đồng, chứng tỏ sự đam m&ecirc; v&agrave; đ&aacute;nh gi&aacute; cao từ người chơi c&acirc;y cảnh.
C&aacute;c nghệ nh&acirc;n v&agrave; người trồng c&acirc;y mai v&agrave;ng chia sẻ rằng, nếu c&acirc;y kh&ocirc;ng b&aacute;n được trong năm nay, họ sẽ chờ đến năm sau, kh&ocirc;ng lo ế, v&agrave; tiếp tục mang về c&acirc;y mới để tiếp tục sứ mệnh chăm s&oacute;c v&agrave; trưng b&agrave;y.
Tại chợ hoa đ&agrave;o P.Ph&uacute; Thượng (Q.T&acirc;y Hồ, H&agrave; Nội), t&igrave;nh cảnh vắng kh&aacute;ch đến xem c&acirc;y kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; điều bất thường.
C&aacute;c nh&agrave; cung cấp đ&atilde; đưa ra nhiều ch&iacute;nh s&aacute;ch giảm gi&aacute;, thậm ch&iacute; hạ gi&aacute; thu&ecirc; để k&iacute;ch th&iacute;ch mua sắm. Tuy nhi&ecirc;n, c&acirc;y c&agrave;ng lớn lại c&agrave;ng kh&oacute; b&aacute;n, v&agrave; nhiều người chỉ dừng lại để xem chứ kh&ocirc;ng mua.
Ngo&agrave;i c&acirc;y mai v&agrave;ng, những loại c&acirc;y đặc trưng kh&aacute;c như đ&agrave;o thất thốn, quất bon sai, cũng thu h&uacute;t sự quan t&acirc;m lớn từ kh&aacute;ch h&agrave;ng.

Loại đ&agrave;o thất thốn mini từ Sa Pa gi&aacute; từ 3 - 5 triệu đồng trở th&agrave;nh xu hướng mới, d&ugrave; gi&aacute; cả vẫn kh&aacute; cao. C&ograve;n quất bon sai h&igrave;nh tr&acirc;u v&agrave;ng, với sự tinh tế trong thiết kế v&agrave; chăm s&oacute;c, đang l&agrave; sản phẩm hot trong ph&acirc;n kh&uacute;c gi&aacute; từ 7 - 10 triệu đồng.
Tại bến tre , vườn mai ho&agrave;ng long đang b&aacute;n mai v&agrave;ng gi&aacute; rẻ với đủ loại mẫu m&atilde; đa dạng gia mai vang hien nay 2023 v&agrave; chất lượng tuyệt vời
Cảnh đẹp tại l&agrave;ng hoa Sa Đ&eacute;c (Đồng Th&aacute;p) v&agrave; l&agrave;ng mai v&agrave;ng Phước Định (Vĩnh Long) cũng l&agrave; điểm đến của những người thương l&aacute;i. C&uacute;c m&acirc;m x&ocirc;i v&agrave; mai v&agrave;ng đều l&agrave; những mảng s&aacute;ng rực rỡ trong kh&ocirc;ng kh&iacute; tết, tạo n&ecirc;n bức tranh đầy m&agrave;u sắc cho ng&agrave;y lễ truyền thống của d&acirc;n tộc.
D&ugrave; kh&ocirc;ng kh&iacute; thị trường c&oacute; phần yếu đuối, nhưng với sự s&aacute;ng tạo v&agrave; nhiệt huyết của người l&agrave;m nghệ thuật c&acirc;y cảnh, thị trường hoa v&agrave; kiểng tết vẫn hứa hẹn mang đến kh&ocirc;ng gian tươi mới v&agrave; đẹp lạ cho mỗi gia đ&igrave;nh trong dịp tết sắp tới.
Năm nay, điều đặc biệt l&agrave; xuất hiện một loại c&acirc;y đ&agrave;o thất thốn mini từ Sa Pa, được m&ocirc; phỏng từ giống đ&agrave;o T&acirc;y Bắc, đem đến một hơi thở mới mẻ v&agrave; độc đ&aacute;o cho thị trường c&acirc;y cảnh tết. D&ugrave; gi&aacute; cao, từ 3 - 5 triệu đồng, nhưng đ&agrave;o thất thốn mini nhanh ch&oacute;ng trở th&agrave;nh sự ch&uacute; &yacute; của nhiều người mua, chứng tỏ sức h&uacute;t v&agrave; sự độc đ&aacute;o trong thiết kế v&agrave; &yacute; tưởng.
C&aacute;c chủ vườn cũng tiếp tục đưa ra nhiều chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i v&agrave; ưu đ&atilde;i để k&iacute;ch th&iacute;ch nhu cầu mua sắm. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng phải tất cả mọi người đều mua để trang tr&iacute; ngay trong dịp tết. C&oacute; những người chọn xem chau trong mai vang , thậm ch&iacute; thu&ecirc; c&acirc;y để tận hưởng kh&ocirc;ng kh&iacute; tết truyền thống m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải mua sở hữu.
Ở l&agrave;ng hoa Sa Đ&eacute;c, thương l&aacute;i đến từ khắp cả nước đ&atilde; đổ về để mua hoa c&uacute;c m&acirc;m x&ocirc;i với gi&aacute; từ 60.000 - 80.000 đồng/giỏ. Mặc d&ugrave; gi&aacute; c&oacute; giảm so với năm trước, nhưng vẫn l&agrave; mức gi&aacute; kh&aacute; ổn định v&agrave; hấp dẫn đối với người mua. C&uacute;c Đ&agrave;i Loan cũng giảm gi&aacute; xuống 50.000 - 55.000 đồng/giỏ, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua sắm.
Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn c&ograve;n đang diễn biến phức tạp, nhiều người tr&aacute;nh xa c&aacute;c khu đ&ocirc;ng người v&agrave; chọn lựa c&aacute;ch trang tr&iacute; tết tại gia. C&acirc;y cảnh v&agrave; hoa kiểng, với sự đa dạng v&agrave; phong ph&uacute;, trở th&agrave;nh lựa chọn phổ biến để tạo điểm nhấn tinh tế v&agrave; ấn tượng cho kh&ocirc;ng gian sống.
Tổng thể, thị trường hoa v&agrave; kiểng tết năm nay c&oacute; n&eacute;t đặc sắc ri&ecirc;ng, từ những c&acirc;y mai v&agrave;ng l&acirc;u năm tới những đ&agrave;o thất thốn mini mới lạ, đều g&oacute;p phần l&agrave;m phong ph&uacute; th&ecirc;m kh&ocirc;ng kh&iacute; tết truyền thống, khiến mỗi gia đ&igrave;nh c&oacute; th&ecirc;m những trải nghiệm mới mẻ v&agrave; độc đ&aacute;o.

<p dir="ltr">Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:

<p dir="ltr">Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777

<p dir="ltr">Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com Facebook:

<p dir="ltr">Vườn mai Ho&agrave;ng Long Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

171.225.184.208

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

phocohanoi2@gmail.com

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com